Anita Blom af Ekenstam


Sedan 1995 har jag arbetat i egen verksamhet med samtal, handledning och utbildning i skola, förskola och socialtjänst. Jag är utbildad familjeterapeut, Marte meo-terapeut/supervisor och handledare och har också gått kurser i pedagogik, socialt arbete, lösningsorienterat arbete med barn, vuxna och organisationer nu senast seminarieledarutbildning för Jesper Juul.


Jag tar gärna uppdrag inom:

familjefrågor, särskilt sådant som rör barn och föräldraskap

föräldraföreläsningar

handledning till arbetslag i skola och förskola och till personal som arbetar med behandling och utredning inom socialtjänst

utbildning och föreläsningar till pedagoger om respektfulla möten med föräldrar

Marte meo-utbildningar korta eller långa anpassad till familjebehandling eller skola/förskola


Skriv eller ring så berättar jag mer:

anita@famsnack.se

070-768 01 87www.family-lab.se

www.martemeoforeningen.se

http://www.kidsskills.org/svenska/index.html